தமிழ் கடிதம் யின் அர்த்தம்

கடிதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் மற்றொருவருக்குத் தெரிவிக்க விரும்பும் செய்தியை எழுதிக் கையெழுத்திட்டு அனுப்பும் தாள்.

    ‘இந்தக் கடிதத்தைக் கொண்டுவருபவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்’
    ‘அப்பாவிடமிருந்து உனக்கு ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது’

  • 2