தமிழ் கடுகதி யின் அர்த்தம்

கடுகதி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பேருந்து, ரயில் போன்றவற்றைக் குறிக்கும்போது) விரைவு.

    ‘கடுகதி வண்டி’