தமிழ் கடுகுமாங்காய் யின் அர்த்தம்

கடுகுமாங்காய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆவக்காய் ஊறுகாய்.