தமிழ் கடும்புப்பால் யின் அர்த்தம்

கடும்புப்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சீம்பால்.