தமிழ் கடுவன் யின் அர்த்தம்

கடுவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூனை, குரங்கு, புலி போன்ற விலங்குகளில் ஆண்.

    ‘கடுவன் பூனை’
    ‘கடுவன் புலி’