தமிழ் கடூரம் யின் அர்த்தம்

கடூரம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

 • 1

  மிகுதியான கடுமை.

  ‘கணவன் தன்னோடு பேசாமல் இருப்பது அவளுக்குக் கடூரமான தண்டனையாக இருந்தது’
  ‘எதிர்க்கட்சித் தலைவரை நிதியமைச்சர் கடூரமாகத் தாக்கிப் பேசினார்’

 • 2

  (சத்தத்தைக் குறிப்பிடும்போது) இனிமை அற்றது.

  ‘ரயில் கடூரமான சத்தத்துடன் நகரத் தொடங்கியது’
  ‘வாகனங்களின் கடூரமான சத்தங்களினால் குழம்பிப்போனான்’