தமிழ் கடூழியச் சிறைத்தண்டனை யின் அர்த்தம்

கடூழியச் சிறைத்தண்டனை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடுங்காவல் தண்டனை.