தமிழ் கடைக்காரன் யின் அர்த்தம்

கடைக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடைக்குச் சொந்தக்காரன் அல்லது கடையில் வேலை செய்பவன்.