தமிழ் கடைத்தெரு யின் அர்த்தம்

கடைத்தெரு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஊரில்) கடைகள் அதிகம் உள்ள பகுதி.