தமிழ் கடைநிலை யின் அர்த்தம்

கடைநிலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பல நிலைகளைக் கொண்ட பணி அமைப்பில் கடைசி நிலை.

    ‘கடைநிலை ஊழியர்கள்’
    ‘கடைநிலைப் பணி’