தமிழ் கடையல் யின் அர்த்தம்

கடையல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அகப்பையால் கடைந்து சமைக்கப்பட்ட கீரை.