தமிழ் கடையாணி யின் அர்த்தம்

கடையாணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அச்சாணி.