தமிழ் கணக்கியல் யின் அர்த்தம்

கணக்கியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வணிகத் துறை சார்ந்த கணக்கு பற்றிய படிப்பு.