தமிழ் கண்கரண்டி யின் அர்த்தம்

கண்கரண்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஜல்லிக்கரண்டி.