தமிழ் கண்டல் கல் யின் அர்த்தம்

கண்டல் கல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பாறையை உடைத்துப் பெறும் வெள்ளை நிறக் கல்.

    ‘கிணற்றுக்கட்டைக் கண்டல் கல்லாலேயே கட்டியுள்ளோம்’
    ‘வீட்டு அத்திவாரம் போடுவதற்குக் கண்டல் கல் வாங்க வேண்டும்’