தமிழ் கண்டாமணி யின் அர்த்தம்

கண்டாமணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கோயில்களில் காணப்படும்) அளவில் பெரிய மணி.