தமிழ் கண்டை யின் அர்த்தம்

கண்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முற்காலத்தில்) கழல்.