தமிழ் கண்ணூறு யின் அர்த்தம்

கண்ணூறு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு திருஷ்டி.