தமிழ் கணவன் யின் அர்த்தம்

கணவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு பெண்ணைச் சட்டப்படி மணந்து வாழ்பவன்.