தமிழ் கணிகை யின் அர்த்தம்

கணிகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முற்காலத்தில்) அரசவையில் நாட்டியமாடும் இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்.