தமிழ் கத்திரிக்காய் யின் அர்த்தம்

கத்திரிக்காய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காய்கறியாகப் பயன்படுத்தும், கத்திரிச் செடியின் காய்.