தமிழ் கத்திரி வெயில் யின் அர்த்தம்

கத்திரி வெயில்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அக்கினி நட்சத்திரம்.