தமிழ் கத்தி முனையில் யின் அர்த்தம்

கத்தி முனையில்

வினையடை

  • 1

    கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி.

    ‘கத்தி முனையில் தொழிலதிபர் கடத்தப்பட்டார்’
    ‘நகைக் கடையில் நுழைந்த கொள்ளையர்கள் கத்தி முனையில் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்’