தமிழ் கதலி யின் அர்த்தம்

கதலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அளவில் சிறிய, ஒரு வகை வாழைப் பழம்.