தமிழ் கந்தோர் யின் அர்த்தம்

கந்தோர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அலுவலகம்.

    ‘கந்தோருக்குப் போகும் அவதியில் சாப்பிட மறந்துவிட்டான்’