தமிழ் கனச்சதுரம் யின் அர்த்தம்

கனச்சதுரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முப்பரிமாணமுள்ள சதுரம்.