தமிழ் கனச்செவ்வகம் யின் அர்த்தம்

கனச்செவ்வகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முப்பரிமாணமுள்ள செவ்வகம்.