தமிழ் கனத்த யின் அர்த்தம்

கனத்த

பெயரடை

 • 1

  கனமான; பருத்த.

  ‘அவருடைய கனத்த உடல் அசைய நடந்துவந்தார்’

 • 2

  (குரலைக் குறித்து வரும்போது) ஆழ்ந்து ஒலிக்கிற.

 • 3

  (மழையைக் குறித்து வரும்போது) ஒரே சமயத்தில் அதிகமான.

  ‘கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தென் தமிழகத்தில் கனத்த மழை’

 • 4

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (குறிப்பிடப்படும்) நாள் முழுதும் நிறைந்துள்ள; அன்றைய பொழுது முழுதும் இருக்கக்கூடிய.

  ‘கனத்த அமாவாசை’
  ‘கனத்த பௌர்ணமி’