தமிழ் கனநீர் யின் அர்த்தம்

கனநீர்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    அணு உலைகளின் தேவைக்கு ஏற்ப வேதியியல் முறைப்படி தயாரிக்கப்படும் நீர்.