தமிழ் கன்னித் தன்மை யின் அர்த்தம்

கன்னித் தன்மை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் கன்னியின்) உடலுறவு கொள்ளாத தன்மை.