தமிழ் கன்னியர் மடம் யின் அர்த்தம்

கன்னியர் மடம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    அருகிவரும் வழக்கு (கத்தோலிக்கப் பிரிவைச் சேர்ந்த) கிறித்தவப் பெண் துறவிகள் வசிக்கும் இடம்.