தமிழ் கன்ன உச்சி யின் அர்த்தம்

கன்ன உச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தலையின் உச்சிப் பகுதியில் இல்லாமல் சற்றுத் தள்ளி முடியை இரண்டாகப் பிரித்து எடுக்கும் வகிடு.

    ‘ஆண்கள் அதிகமாகக் கன்ன உச்சி பிரித்துதான் தலை இழுப்பார்கள்’