தமிழ் கனவான் யின் அர்த்தம்

கனவான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மதிப்பிற்கு உரியவர்; கண்ணியம் நிறைந்தவர்.