தமிழ் கனிம வேதியியல் யின் அர்த்தம்

கனிம வேதியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரிமம் இல்லாத பொருள்களைப் பற்றி விவரிக்கும் வேதியியல்.