தமிழ் கனைப்பு யின் அர்த்தம்

கனைப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குதிரை அல்லது கழுதை எழுப்பும் சத்தம்; கத்தல்.