தமிழ் கப்பல்கூடம் யின் அர்த்தம்

கப்பல்கூடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கப்பல் கட்டும் அல்லது பழுதுபார்க்கும் இடம்.