தமிழ் கப்பல்படை யின் அர்த்தம்

கப்பல்படை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    போர்க் கப்பல்கள் கொண்ட ராணுவப் பிரிவு; கடற்படை.