தமிழ் கப்பிப்பால் யின் அர்த்தம்

கப்பிப்பால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய்த் துருவலில் நீர் விட்டு மூன்றாவது முறையாகப் பிழிந்தெடுக்கும் பால்.