தமிழ் கபருஸ்தான் யின் அர்த்தம்

கபருஸ்தான்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    இறந்தவர் உடலை அடக்கம்செய்யும் இடம்.