தமிழ் கபிலம் யின் அர்த்தம்

கபிலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கரும் சிவப்பு; காப்பிப்பொடி நிறம்.

    ‘கபில நிறக் காளை’