தமிழ் கம்பு ஊன்றித் தாண்டுதல் யின் அர்த்தம்

கம்பு ஊன்றித் தாண்டுதல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வளையும் தன்மை உடைய) நீளமான கம்பை ஊன்றி அதிக உயரத்தைத் தாண்டும் தடகளப் போட்டி.