தமிழ் கயர்ப்பு யின் அர்த்தம்

கயர்ப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு துவர்ப்பு.

    ‘கறியெல்லாம் ஒரே கயர்ப்பாகக் கிடக்கிறது’