தமிழ் கயிறு யின் அர்த்தம்

கயிறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பொருள்களைக் கட்டவும் தூக்கவும் இழுக்கவும் பயன்படுத்தும்) சணல், நார், நூல் போன்றவற்றைத் திரித்து, முறுக்கித் தயாரிக்கப்படும் நீளமான பொருள்.

    ‘கயிற்றையும் குடத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்க் கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைத்தான்’
    ‘கயிற்றுக் கட்டில்’