தமிழ் கரடுமுரடான் யின் அர்த்தம்

கரடுமுரடான்

பெயரடை

  • 1

    (நிலப்பரப்பைக் குறிக்கும்போது) மேடுபள்ளங்கள் நிறைந்த; சமதளமாக இல்லாத.