தமிழ் கீர்த்தனை யின் அர்த்தம்

கீர்த்தனை

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ராகத்தைவிடப் பாட்டின் பாடத்தை அதிகம் சார்ந்துள்ள இசை வடிவம்.