தமிழ் கர்ப்பவதி யின் அர்த்தம்

கர்ப்பவதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கர்ப்பிணி.