தமிழ் கரம்பு யின் அர்த்தம்

கரம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சாகுபடி செய்யாத நிலம்; தரிசு.