தமிழ் கரம் யின் அர்த்தம்

கரம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கை.

    ‘கரம் கூப்பி அவையினரை வணங்கினார்’