தமிழ் கர்வி யின் அர்த்தம்

கர்வி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கர்வம் கொண்ட நபர்.