கருக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கருக்கு1கருக்கு2கருக்கு3

கருக்கு1

வினைச்சொல்

 • 1

  (ஒரு பொருளைச் சூட்டில் அல்லது நெருப்பில்) கருகச் செய்தல்.

  ‘கடலையை இப்படிக் கருக்கிவிட்டாயே!’
  ‘மஞ்சளைக் கருக்கி முகர்ந்தால் சளிக்கு நல்லது’

கருக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கருக்கு1கருக்கு2கருக்கு3

கருக்கு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பனை மட்டையின் இரு ஓரங்களிலும் உள்ள) பல் போன்ற கூர்முனை.

 • 2

  நுங்கின் மேல்பகுதியில் இருக்கும் துவர்ப்புச் சுவை மிகுந்த மெல்லிய தோல்.

கருக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கருக்கு1கருக்கு2கருக்கு3

கருக்கு3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  பொலிவு.

  ‘புதுக் கருக்கு அழியாத பாத்திரங்களையும் அடகு வைத்துவிட்டாயே!’
  உரு வழக்கு ‘பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு பார்த்த மாதிரியே கருக்கு அழியாமல் இருக்கிறாள்’